Leven op water en kauwgom

Vluchtelingkinderen in de kampen in Irak

Het verhaal van Alawi is tragisch. En helaas niet uniek. Alawi (12) is een vluchteling in zijn eigen land. Hij woonde in Bagdad, maar daar is het huis waar hij woonde door een aanslag verwoest. Het hele gezin sloeg op de vlucht en belandde in Suleymania. Nu is hij net als zijn broertje verantwoordelijk voor het gezinsinkomen. Alawi leeft op straat en verkoopt water en kauwgom. Naar school gaan zit er niet meer in. 

Vluchtelingkinderen in de kampen in Irak

Pax Kinderhulp trekt zich in Irak het lot aan van kinderen als Alawi. Sinds 2015 is Pax Kinderhulp in Irak actief. In dit door oorlog grotendeels verwoeste en ontwrichte land richt Pax Kinderhulp zich op kinderen die door grote, internationale hulporganisaties en de Irakese overheid worden vergeten. In juli bezochten twee medewerkers van Pax Kinderhulp Irak opnieuw. Daar deelden ze in Nederland door particulieren en bedrijven gedoneerde goederen uit aan kinderen die vooral in de plaats Kalar of omgeving verblijven. Dit gebied behoort deels tot de Koerdische Autonome Regio en deels tot het gebied dat tijdens de oorlog door de Koerden was ingenomen, maar nu weer in handen is van de Irakese federale overheid.

vluchtelingenhulp in kamp in Irak

Bijzonder was het bezoek van de medewerkers van Pax Kinderhulp aan een centrum voor kinderen met een autismestoornis. Dit centrum is uniek in Irak, opgericht door de vader van een kind met autisme. Doordeweeks worden kinderen hier begeleid met een dagprogramma, in weekeinden kunnen kinderen hier logeren. Voor de kinderen in dit centrum waren muziekmaterialen beschikbaar.

In Suleymania werd nog een andere, voor Irak bijzondere instelling bezocht: een ziekenhuis voor kinderen met leukemie. Voor deze kinderen was vrolijk, kleurrijk speelgoed beschikbaar. Ook voor kinderen in tehuizen, de jeugdgevangenis en straatkinderen hadden de medewerkers van Pax Kinderhulp de nodige aandacht.

Doordat Pax Kinderhulp nu vier jaar actief is in het noorden van Irak, is er steeds meer zicht op bestendiging van de hulpverlening. Er wordt al intensief samengewerkt met lokale vrijwilligers. Met Irakese hulpverleningsorganisaties zijn contacten gelegd die moeten leiden tot doorontwikkeling van de projecten, zodat noodhulp aan kinderen op korte termijn overgaat in duurzame hulp aan kansarme, Irakese kinderen.

Meer over deze actie