Vakantiekind uit Bosnië

De Bosnische kinderen komen in Utrecht e.o.

Jarenlang werd de Balkan verscheurd door een burgeroorlog. Door etnische zuiveringen in dorpen en steden moesten inwoners tijdens de oorlog hun huizen ontvluchten. Zij kwamen terecht in vluchtelingenkampen. Na deze ramp volgde in mei 2014 een andere grote ramp, Bosnië werd getroffen door zware overstromingen. Deze natuurramp was de ergste in 100 jaar met ruim een miljoen slachtoffers die als gevolg van deze ramp hun huizen moetsen ontvuchten. Een terugkeer naar de oorspronkelijke dorpen en steden na de oorlog is moeilijk. Huizen zijn bezet door andere vluchtelingen of vernield. Ook ontbreekt het aan stroom, gas en wateraansluitingen. Veel vakantiekinderen die naar Nederland komen leven nog steeds in erbarmelijke omstandigheden. Vaak leven zij in geïmproviseerde onderkomens. Een plek om apart te leven of te spelen is er niet. Als vakantiegezin kunt u ze dit bieden.

Bosnisch gastkind in Bosnië

Om welke vakantiekinderen gaat het?

Het gaat om vakantiekinderen van acht tot twaalf jaar uit steden als Sarajevo, Tuzla, Zenica en Banja Luka. De gastkinderen komen uit verschillende bevolkingsgroepen.

Vakantieouder(s) zijn

De Bosnische vakantiekinderen komen onder begeleiding van vrijwilligers van Pax Kinderhulp naar Nederland. In elk vakantiegezin worden twee kinderen geplaatst, daar verblijven ze drie weken en draaien in het gezin mee. 

En natuurlijk staat u er niet alleen voor. Wij zorgen dat u goed voorbereid bent, vaak is er nog een informatieve avond voorafgaand aan de vakantie van uw vakantiekind. Vrijwilligers van Pax Kinderhulp geven u de nodige ondersteuning tijdens de vakantie van de kinderen. Vanuit de werkgroep wordt er een programma georganiseerd. Soms is dit een dagdeel, een andere keer een hele dag. Er is een aantal activiteiten per week. Soms alleen voor de Bosnische kinderen maar er zijn ook activiteiten waarbij de Nederlandse kinderen van de vakantiegezinnen van harte welkom zijn. Dit enerzijds om u als vakantiegezin even te ontlasten en anderzijds is het fijn even als groep Bosnische kinderen bij elkaar te zijn.

Bosnisch vakantiekind met hoed

Er is bewust voor twee kinderen per vakantiegezin gekozen. De kinderen hebben dan steun aan elkaar en kunnen onderling de vele indrukken die ze opdoen, uitwisselen.

Bosnische begeleiding

Samen met de vakantiekinderen komt een aantal Bosnische begeleiders mee. In geval van nood is er een vrijwilliger van Pax Kinderhulp 24 uur te bereiken, deze staat in contact met de Bosnische begeleid(st)ers. De Bosnische begeleid(st)ers zijn bij alle activiteiten aanwezig en spreken Engels of Duits.
In de eerste week komen ze samen met een vrijwilliger van Pax kinderhulp langs om eventuele vragen van de vakantiekinderen en van de vakantieouders te beantwoorden.

Geïnteresseerden kunnen contact op nemen voor een vrijblijvend informatief gesprek over vakantiegastouder worden.