Jaarverslag en meerjarenplan en ANBI

Bericht 01-04-2019

Mededeling inzake de jaarrekening 2018 van Stichting Pax Kinderhulp

Stichting Pax Kinderhulp (Pax Kinderhulp) wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI heeft Pax Kinderhulp onder meer de verplichting om binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten (met toelichting) te publiceren op haar website.

Het jaarverslag 2018  en de jaarrekening 2018  met de samenstellingsverklaring zijn met het (meerjaren)beleidsplan en de statuten op onze website geplaatst.