Vakantieouder van een vakantiekind

Reizen verbreedt je horizon.....je wordt er gelukkiger van!

Niet alleen de reis zelf, ook de voorpret van een geplande trip en de herinnering aan een gemaakte reis kunnen je geluksgevoel een flinke boost geven. Volgens een onderzoek aan de Universiteit van Surrey zijn mensen het gelukkigst als ze een vakantie in het vooruitzicht hebben. Ze staan positiever in het leven.
Vakantieouders weten uit ervaring dat aandacht de kinderen de kracht geeft om vooruit te kijken. Het vakantiekind ziet ook een andere wereld is en krijgt meer vertrouwen in de toekomst en de medemens.

Wie kan er vakantieouder worden?

Niet alleen het traditionele gezin kan vakantiegezin zijn. En ook zonder eigen (thuiswonende) kinderen kan er een kind geplaatst worden. We zien tegenwoordig vaak vakantiegezinnen waarvan de eigen kinderen niet meer thuis wonen en waar twee kinderen uitgenodigd worden.

Welke vakantiekinderen komen?

Pax Kinderhulp noemt kinderen`kansarm’ als ze in situaties leven waar werkeloosheid en/of armoede heerst. Vaak zijn scheidingen, drank- en drugsverslavingen van familie ook in beeld. Er ontstaan spanningen waardoor de kinderen geen persoonlijke aandacht krijgen.  In veel gevallen worden de kinderen dan uit huis geplaatst en wonen ze in kindertehuizen. 

Welke leeftijd hebben de kinderen?

Kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar komen met Pax Kinderhulp mee naar Nederland. Ervaring leert dat dit niet te jong is. Als de kinderen in hun thuissituatie blijven, leren ze niet hoe het is om in een `normaal’ gezin te wonen. Door ze tijdens hun jeugd uit hun thuissituatie te halen voor een vakantie, kan hun hele leven positief beïnvloed worden. Door aandacht van hun vakantiegezin leren ze dat ze er toe doen.

Hoe worden de kinderen geselecteerd?

Kinderen komen op verschillende manieren in aanraking met Pax Kinderhulp. De stichting is bekend bij kindertehuizen, artsen, scholen, maatschappelijk werkers en overheidsinstanties die de families informeren over de mogelijkheden hun kind op vakantie te laten gaan in een Nederlands vakantiegezin. Gezinnen die zich aanmelden zijn vaak al in contact met hulpverlening omdat het thuis niet goed gaat.

Uit welke landen komen er kinderen?

Momenteel komen er kinderen uit Berlijn, Bosnië,  Armenië en Polen om vakantie te houden in Nederland. Meer over de verschillende projecten en waar de kinderen geplaatst kunnen worden kunt u lezen bij:

Om welke kinderen gaat het?

Hoe gaat de aanvraag vakantiekind in zijn werk?

Bij aanmelding, neemt een vrijwilliger van Pax Kinderhulp contact met u op om een afspraak te maken voor een informatief gesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek komen allerlei aspecten van het vakantieouderschap aan de orde en kunt u al uw vragen kwijt.
U kunt als vakantieouder uw voorkeur aangeven: jongen(s) of meisje(s), leeftijd. Indien mogelijk houden we hier rekening mee.

Begeleiding van de vakantieouders

U staat er niet alleen voor. Wij zorgen dat u goed voorbereid bent. Vaak is er een informatieve avond voorafgaand aan de vakantie van uw vakantiekind. Vrijwilligers geven u de nodige ondersteuning tijdens de vakantie van de kinderen. Omdat wij met lokale werkgroepen werken is er een goed persoonlijk contact tussen vrijwilligers en vakantieouder.

Veiligheid voor de vakantiekinderen

Voor de veiligheid van de kinderen stellen wij een aantal eisen: wij vragen van elke 18-plusser in het gezin een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), twee referenties en de ondertekening van de gedragscode. Verder hanteren we een “Protocol signalering en voorkoming kindermishandeling”. 

Vrijwilligers van Pax Kinderhulp komen graag voor een vrijblijvend informatief gesprek over vakantiegastouderschap.

Contact opnemen voor informatie over vakantiegezin worden