Een vakantie geeft kansarme kinderen weer hoop voor de toekomst