Afscheid drie vrijwilligers

Op donderdag 21 september is in Hoevelaken, tijdens de actieleidersvergadering afscheid genomen van een drie medewerkers. Medewerkers die, ieder op hun eigen manier, een grote bijdrage hebben geleverd aan de kindervakanties onder de vlag van Pax-Kinderhulp. Deze bijzondere vergadering werd afgesloten door een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 

Afscheid van Gradi van de Craats – Waalboer

Gradi van de Craats in Pax-land bekend sedert 2003. Zij en haar man Gido zijn eerst enkele jaren vakantiegezin geweest in de actieplaats Duiven/Westervoort en Gradi  is in deze werkgroep enkele jaren  secretaris geweest. Talloze keren heeft zij deelgenomen aan de haal- en brengreizen naar Polen en ook naar Wit-Rusland. Later  is zij secretaris geworden van de werkcommissie Polen/Wit-Rusland.

Terugkijkend geeft Gradi aan dat er best een paar zware jaren zijn geweest, maar dat zij met veel plezier terugblikt. Wij zijn Gradi dankbaar voor al die jaren van  inzet en betrokkenheid voor alle werkzaamheden die zij heeft uitgevoerd. Dank je wel, Gradi! Het ga je goed!

 

Afscheid van Maja ten Have-Naja

Maja is sedert 1985 betrokken bij Pax-Kinderhulp. Maja heeft gedurende lange tijd gefungeerd als tolk-vertaler en coördinator, ook heeft zij als 'duizendpoot' bijgedragen aan de reizen van de Poolse kinderen. Zij geeft aan dit als haar plicht te hebben gezien. Sprekend met Maja over alle jaren Pax-Kinderhulp, geeft zij aan dankbaar te zijn voor al die jaren. Al die betrokken mensen en gezinnen, zoveel inzet, zoveel bereidheid om mee te doen. Wij zijn Maja grote dank verschuldigd voor alles wat zij heeft betekend voor de organisatie en dan met name voor de Poolse kinderen! Maja, dank je wel! Het ga je goed!

 

Afscheid van Gert Schimmel

Ria Wiersema, voorzitter Pax-Kinderhulp heeft afscheid genomen van Gert. Hij werd toegesproken door Willy ten Dolle. Gert was de laatste periode voorzitter van de werkcommissie ABK, later ABPR. Ria Wiersema roemde Gert voor zijn grote aandeel in het bestuurlijk werk voor de werkcommissie, maar ook voor zijn activiteiten ten behoeve van een groot aantal ándere werkverbanden. Terugkijkend, in 2002 is hij benoemd als vice-voorzitter van het Algemeen Bestuur, in 2004 is hij gekozen als voorzitter. In 2006 heeft Gert enkele jaren gefungeerd als contactpersoon voor het Comité van Aanbeveling en voor Europa Kinderhulp. Ook heeft Gert, samen met Thom Spit en Ans Mulder de commissie Sociale Zorg nieuw leven weten in te blazen. Daarnaast – en tegelijkertijd – is hij voorzitter geweest van de Commissie Communicatie. Gert heeft, betrokken als hij is, zeer veel werk verzet.Gert, bedankt! Het ga je goed!