berlijnse vakantiekinderen

Berlijnse vakantiekinderen

Stel, je bent 8 jaar, je woont in de grote stad Berlijn in een kindertehuis. Je moeder belooft om je te bezoeken maar laat het steeds afweten, je vader ken je niet. Dan gebeurt er iets positiefs in je leven: Je mag naar Nederland om vakantie te vieren bij een vakantiegezin! Met de bus naar Nederland. Er gaat een wereld voor je open, je ziet dingen die je nog nooit gezien hebt en je voelt een warmte die je nooit meer loslaat!

Arm ben je als je door gebrek aan geld niet deel kunt hebben aan de maatschappij. Sociale uitsluiting geldt voor bijna een vijfde van alle kinderen in Berlijn. Ze kunnen niet verder kijken dan hun straat en zijn op zichzelf aangewezen. 

Welke vakantiekinderen komen?

Eén op de vijf kinderen in Berlijn is arm. De kinderen hebben te maken met de gevolgen van werkloosheid, alcohol- en drugsverslaving van hun ouders, agressiviteit, criminaliteit en niet te vergeten vreemdelingenhaat. Veel van hen leven in gebroken gezinnen en ze zijn vaak op zichzelf aangewezen. Sociale uitsluiting is voor hen een groot gevaar. Ze kunnen niet naar een sportclub of muziekles, worden niet gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Vaak is de situatie thuis onhoudbaar en de kinderen komen in een tehuis of pleeggezin terecht.
Vakantie in Nederland kan wonderen doen. De vakantiekinderen zijn tussen de vijf en zestien jaar.

RTL-4 bij aankomst in Noord-Brabant

Vakantieouder(s) worden

Niet alleen het traditionele gezin kan vakantiegezin zijn. En ook zonder eigen (thuiswonende) kinderen kan er een kind geplaatst worden. We zien tegenwoordig vaak vakantiegezinnen waarvan de eigen kinderen niet meer thuis wonen en waar twee Berlijnse kinderen uitgenodigd worden. Zij blijven in de zomer drie weken. Als het klikt tussen kind(eren) en vakantieouders kan men het vakantiekind heruitnodigen. Er zijn kinderen die ook met Pasen komen en soms ook met de Kerst. Zo kan er een hechte band ontstaan en een tweede thuis/familie voor het Berlijnse vakantiekind. Voor het gastgezin is het een bijzondere ervaring.

Begeleiding

Pax Kinderhulp organiseert de reizen in overleg en samenwerking met de Berlijnse partner IBKJ en met Europa Kinderhulp.
De vrijwilligers begeleiden de vakantiekinderen tijdens de reis en hebben overleg met de  IBKJ  in Berlijn. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen die het het hardst nodig hebben, komen. We bekijken welk kind er in welk vakantiegezin het best past. Daarnaast geven we ondersteuning aan vakantieouder(s) en we zijn 24 uur per dag bereikbaar tijdens de vakanties. Bij problemen zoeken wij, indien nodig, een vervangend gezin.

 

Waar kunnen Berlijnse kinderen geplaatst worden?

In heel Nederland zijn er werkgroepen actief om vakantiegezinnen en Berlijnse kinderen te begeleiden.