Poolse vakantiekinderen

Poolse vakantiekinderen

Veel Poolse kwetsbare kinderen wonen met hun ouders, broers, zussen, opa en oma in één huis. De woonkamer is ook de slaapkamer en de bedden worden gedeeld. Echt kind zijn is hier niet mogelijk. Andere kinderen groeien op in kindertehuizen.

Sociaal-maatschappelijk is de situatie in de regio Katowice in Polen erg slecht! De werkloosheid is hoog, het aantal echtscheidingen groot, alcoholmisbruik, mishandeling en gezinsverlating komen veel voor. Een groot deel van de gezinnen kan moeilijk rondkomen.

Om welke vakantiekinderen gaat het?

Het gaat om vakantiekinderen van 8 tot 12 jaar uit kindertehuizen of ontwrichte gezinnen. Vaak zijn er kinderen bij met een zwakke gezondheid. Deze vakantiekinderen hebben het broodnodig om even uit hun dagelijkse omgeving weg te zijn

Begeleiding

Met de vakantiekinderen komt een aantal Poolse begeleiders mee die tijdens het verblijf ondersteuning geven aan de vrijwilligers en vakantiegezinnen van Pax Kinderhulp en als tolk fungeren bij communicatieproblemen.
Vrijwilligers van Pax Kinderhulp geven de nodige ondersteuning tijdens de vakantie van de kinderen.

Vakantieouder(s) zijn

Met de bus komen de Poolse kinderen naar Nederland. In elk vakantiegezin worden twee kinderen geplaatst. En natuurlijk staan die gezinnen er niet alleen voor. Wij zorgen dat ze goed voorbereid zijn en uitgebreid uitleg krijgen o.a tijdens een informatieavond voorafgaand aan de vakantie.

Vanuit de werkgroep wordt er een programma georganiseerd met een aantal activiteiten per week. Soms is dit een dagdeel, een andere keer een hele dag. Soms alleen voor de Poolse kinderen, maar er zijn ook activiteiten waarbij de Nederlandse kinderen van de vakantiegezinnen van harte welkom zijn.

Op dit moment zijn er twee actiegebieden voor Poolse kinderen