Projecten in het buitenland

De redding voor kinderen in Bosnië

In Zenica, in de jaren 90 nog een bloeiende stad met een belangrijke staalindustrie, is de werkeloosheid enorm. Een kwart van de gezinnen leeft zelfs onder de armoedegrens.
Gelukkig is in Zenica het daily care center waar veel Bosnische kinderen aan deze ellende kunnen ontsnappen. Waar een team van enthousiaste vrijwilligers kwetsbare kinderen zes dagen per week opvangt. Waar de kinderen zelfs terecht kunnen bij een psycholoog of verpleegkundige hulp. Waar kinderen kunnen leren, praten en de worsteling van het dagelijkse leven even kunnen vergeten.

Toekomst in gevaar

Helaas is de toekomst van dit fantastische centrum in gevaar. En zonder uw hulp verdwijnt alles waar de mensen zich iedere dag opnieuw voor inzetten. Een veilige, warme omgeving waar kinderen uit Zenica spelen, dromen en zichzelf kunnen zijn.

Bosnië lijkt vergeten maar de nasleep van de oorlog heeft serieuze gevolgen voor de jongste generatie. Veel Bosnische kinderen groeien op zonder toekomstperspectief. Zonder goed onderwijs, in armoede of in gebroken gezinnen. Jongeren en volwassenen kampen met een alcohol- of drugs verslaving en woningen zijn oud, vervallen of zelfs onbewoonbaar. Uit onderzoek van Unicef blijkt dat 70% van de kinderen te maken heeft gehad met geweld. Het lijkt onvoorstelbaar wanneer je aan Nederland en onze kinderen denkt.

Vakantie voor kinderen in Polen

In de afgelopen jaren is de situatie in de meeste Poolse kindertehuizen sterk verbeterd. Kleinere slaapkamers zorgen voor meer privacy. Sanitaire voorzieningen zijn gemoderniseerd. Aan de begeleiding en verzorging van kwetsbare kinderen kan meer aandacht worden besteed, omdat hiervoor meer geld vrijgekomen is. Gelukkig maar!
Maar met name de dagelijkse zorg voor de kinderen kost handenvol geld, waardoor er weinig overblijft om leuke en ontspannende activiteiten te organiseren. Laat staan voor een korte of langere vakantie!

Zawoja

Daarom organiseert Pax Kinderhulp in de zomermaanden een vakantie voor een groep kwetsbare kinderen van een kindertehuis uit de regio Katowice. Het gaat daarbij om kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar die om uiteenlopende redenen niet in aanmerking komen voor een verblijf in een Nederlands vakantiegezin. In Zawoja, in het zuiden van Polen, huurt Pax Kinderhulp een vakantieaccommodatie. Hier verblijven de kinderen, samen met 2 begeleiders, 14 dagen geheel verzorgd. Ze zijn dan even in een andere omgeving, doen nieuwe indrukken op en zijn dagelijks bezig met sport, spel en andere activiteiten. We hopen daarmee te bereiken dat de kinderen na afloop van die vakantie met een andere blik op hun wereld de toekomst tegemoet gaan!

Uw steun hard nodig!

Voor beide projecten geldt dat voor de huur van de accommodatie, kosten heen– en terugreis, verzekering, programma en verzorging (eten/drinken) veel geld nodig is. Vele sponsoren, particulieren, bedrijven, stichtingen dragen onze actie een warm hart toe.

Ook zoeken wij vrijwilligers, die ons helpen deze vakantieprojecten mogelijk te maken.
Helpt u mee? Wij hebben uw hulp nodig.

Donaties zijn natuurlijk altijd welkom, welk bedrag dan ook. Helpt u ons mee?

o.v.v. Projecten in het buitenland