Vakantiekinderen in Apeldoorn

Kerstvakantie 2017 kwamen er Poolse kinderen naar Apeldoorn e.o.

De vakantiekinderen zijn terug naar Armenië. 

Een tas vol kleren en een hoofd vol indrukken mee. Ieder jaar vanaf 1989 komen er kinderen uit achterstandswijken, weeskinderen uit een tehuis of arme kinderen uit bergdorpen uit Armenië voor een vakantie van drie à vier weken naar o.a. Apeldoorn. We kiezen voor deze vorm om de vakantiekinderen in aanraking te laten komen met onze cultuur, ze verblijven bij vakantiegezinnen en ervaren de warmte van een familie, ze ervaren dat het anders kan. Veel vakantiekinderen blijken achteraf extra gemotiveerd om een vreemde taal te leren. Een rimpel in de vijver, een steentje in de rivier?

Het werkt! Tientallen jaren later staan de foto’s uit Nederland prominent in hun woning. Het was een goed actiejaar, een geweldige groep vrolijke ondernemende vakantiekinderen. Bekijk hier de foto's 

Eind goed al goed? 

woning waar de armeense vakantiekinderen in wonen

Met net een financiële crisis achter de rug en midden in de vluchtelingenproblematiek is het moeilijker gebleken om het benodigde geld binnen te krijgen. Het nut van deze vorm van hulp kunnen wij niet opgeven. Dit kan niet de laatste actie zijn. Kijk naar de “vrijstaande woning” op de foto stel je voor een temperatuur van -20 zonder verwarming, ………  opgeven is geen optie.

Steun ons: NL52 RABO 0393134202 t.a.v. Pax Kinderhulp Armenië.