Vakantiekinderen in Apeldoorn

Van 4 aug - 25 aug 2018 kwamen er twintig Armeense kinderen in Apeldoorn en omgeving.
Door de werkgroep is veel werk verricht, zodat er weer een leuk programma georganiseerd is. Het waren voor alle vakantieouders, voor de kinderen, maar ook voor de werkgroep weer bijzondere weken.

Hieronder relevante informatie voor de vakantieouders in Apeldoorn 

CENTRALE POST 

Bij toerbeurt wordt door leden van de werkgroep een centrale post bemenst. Deze is dag en nacht bereikbaar voor noodgevallen. Als er taalproblemen zijn met de kinderen of u wilt om een andere reden de Armeense begeleider/ster spreken, kunt u haar ook via dit nummer bereiken: 06 2146 8986

MEDISCHE HULP 

Dokter M. Bekel is de medische begeleider van de kinderen. Als u een afspraak wilt maken met haar of haar vervanger, kan dat ook via de centrale post. In nood- en spoedgevallen handelt u vanzelfsprekend naar eigen inzicht. U kunt dan terecht bij de huisartsenpost of de eerste hulp van het ziekenhuis.

Tandarts F. van Heijst, Hofveld 55 in Apeldoorn, heeft zich bereid verklaard om tandheelkundige hulp te bieden, wanneer dat nodig mocht zijn. Heeft u hulp nodig dan kan dat via de centrale post.

BEGELEIDING 

De Armeense begeleider/ster komt samen met iemand van de werkgroep de kinderen in de eerste weken bezoeken. Vaak kunnen dan kleine misverstanden of taalproblemen worden opgelost. Ook tijdens elke activiteit zijn deze begeleider/ster en mensen van de werkgroep aanwezig, zodat u ook dan eventuele vragen kunt stellen.

TELEFONEREN 

In Armenië is lokaal telefoneren kosteloos. De Armeense kinderen weten natuurlijk niet dat het in Nederland niet gratis is. Geeft u a.u.b. de kinderen geen telefoonnummers van de andere gastouders. Niet elk vakantie gezin stelt het op prijs als er steeds gebeld wordt. Laat de kinderen ook niet zonder toestemming iemand bellen.
De meeste kinderen zijn leergierig en intelligent en voor u het weet heeft u een hoge telefoonrekening, omdat ze naar Armenië hebben gebeld. Als ze tóch willen bellen, vraagt u dat dan a.u.b. aan de begeleider/ster.

ACTIVITEITEN

Het is verplicht de kinderen mee te laten doen met de in dit boekje opgenomen activiteiten. Zijn er vervoersproblemen, regelt u dan a.u.b. iets met andere vakantieouders. Komt u er zelf niet uit, belt u dan de Centrale Post.

VERKEER

De kinderen komen over het algemeen uit een streek waar het bezit van een (rijdende) auto een bijzonderheid is. De meeste kinderen zijn in elk geval niet gewend aan het drukke verkeer zoals wij dat in Nederland kennen. Houd daar a.u.b. rekening mee. Wilt u de kinderen met de auto veilig vervoeren, dan moeten ze plaatsnemen op de achterbank, voorzien van autogordels. Alleen kinderen vanaf 12 jaar mogen voorin, vanzelfsprekend ook voorzien van autogordel.

VERZEKERINGEN 

Mocht één van uw vakantiekinderen schade veroorzaken bij derden, dan kunt u in de meeste gevallen deze regelen met uw eigen AVP-verzekering. Desalniettemin zijn de kinderen via een (tijdelijke) collectieve verzekering door Pax  Kinderhulp verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.
Ook een ziektekostenverzekering voor alle vakantie kinderen is door Pax Kinderhulp afgesloten.

In geval van schade en/of ziekte vragen wij u vriendelijk daarvan melding te doen via de Centrale Post. Telefoon 06 2146 8986

TELEFOONNUMMERS MEDEWERKERS

Cobi Alink   0555421488  -  0653404271
Mellody Alberts   0558430659  -  0640867737
Adolf en Marja Hanekamp   0555419436  -  0655137578
Robert van der Ploeg   0575530858  -   0619894285
Paul Ritter   0553559417  -   0625034263
Jan Cees Wouters   0555417043  -  0614806645
Samantha Zimmer  0636301154

Steun ons: NL52 RABO 0393134202 t.a.v. Pax Kinderhulp Armenië.