Berlijnse vakantiekinderen in Nederland

Stel, je bent 8 jaar, je woont in de grote stad Berlijn in een kindertehuis. Je moeder belooft om je te bezoeken maar laat het steeds afweten, je vader ken je niet! “Zoals het klokje thuis tikt...”, is op jou niet van toepassing! 

Dan gebeurt er iets positiefs in je leven: je mag naar Nederland om vakantie te vieren! Een vakantiegezin heeft zich gemeld, een gewoon gezin dat het wel ziet zitten om jou als vakantiekind een onbezorgde vakantie te geven. Je weet niet wat je overkomt. Met de bus naar Nederland, samen met andere Berlijnse kinderen die ook in kindertehuizen wonen, in pleeggezinnen of nog gewoon thuis waar de situatie slecht is. Er gaat een wereld voor je open, je ziet dingen die je nog nooit gezien hebt en je voelt een warmte die je nooit meer los laat!

Het is écht waar... een onbezorgde vakantie kan je leven veranderen!”

Om welke vakantiekinderen gaat het?

Arm ben je als je door gebrek aan geld, werk en/of opleiding niet of nauwelijks deel kunt hebben aan de maatschappij waar je in leeft. En dat geldt dus voor bijna een vijfde van alle kinderen in Berlijn. Sociale uitsluiting is voor hen een groot gevaar. Ze kunnen niet naar een sportclub of muziekles, worden niet gestimuleerd om zich te ontwikkelen, verder te kijken dan hun straat of appartementje groot is.  De vakantiekinderen hebben te maken met de gevolgen van werkloosheid, alcohol- en drugsverslaving van hun ouders, agressiviteit, criminaliteit en niet te vergeten vreemdelingenhaat. Veel van onze vakantiekinderen leven in kindertehuizen of gebroken gezinnen en zijn vaak op zichzelf aangewezen.

Juist deze kinderen hebben het nodig om even uit hun dagelijkse omgeving weg te zijn.Op vakantie in een Nederlands gastgezin zal de kinderen goed doen. Het gaat om kinderen van vijf tot zestien jaar.

Berlijns gastkind in Berlijn

Wie kan er vakantieouder worden?

Niet alleen het traditionele gezin kan vakantiegezin zijn. En ook zonder eigen (thuiswonende) kinderen kan er een kind geplaatst worden. We zien tegenwoordig vaak vakantiegezinnen waarvan de eigen kinderen niet meer thuis wonen en waar twee Berlijnse kinderen uitgenodigd worden. De kinderen blijven in de zomer drie weken. Als het klikt tussen kind(eren) en vakantieouders kan men het vakantiekind heruitnodigen. Er zijn kinderen die ook met Pasen komen en soms ook met de Kerst. Zo kan er een hechte band ontstaan en een tweede thuis/familie voor het Berlijnse vakantiekind. Voor het vakantiegastgezin is het een bijzondere ervaring. Meer over vakantieouder worden 

Begeleiding van het vakantiegezin en vakantiekind

Vrijwilligers van Pax Kinderhulp begeleiden de vakantiekinderen tijdens de reis en hebben overleg met de IBKJ in Berlijn. Samen zorgen zij ervoor dat de kinderen die het het hardst nodig hebben komen. Zij bekijken welk kind er in welk vakantiegezin het best past. Daarnaast geven zij ondersteuning aan vakantieouder(s) en zijn 24 uur per dag bereikbaar tijdens de vakanties. Bij problemen zoeken zij, indien nodig, naar een vervangend gezin.

IBKJ

Wilt u meer weten over de Berlijnse kinderen neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Contact opnemen voor informatie over vakantiegezin worden

Actiegebieden net een eigen infopagina: Het Noorden  -  Brabant/Zeeland