Bosnisch meisje met hoed op vakantie

Vakantiekind uit Bosnië

Bosnië symboolJarenlang werd de Balkan verscheurd door een burgeroorlog. Door etnische zuiveringen in dorpen en steden moesten inwoners tijdens de oorlog hun huizen ontvluchten. Zij kwamen terecht in vluchtelingenkampen. Na deze ramp volgde in mei 2014 een andere grote ramp, Bosnië werd getroffen door zware overstromingen. Deze natuurramp was de ergste in 100 jaar met ruim een miljoen slachtoffers die als gevolg van deze ramp hun huizen moetsen ontvuchten. Een terugkeer naar de oorspronkelijke dorpen en steden na de oorlog is moeilijk. Huizen zijn bezet door andere vluchtelingen of vernield. Ook ontbreekt het aan stroom, gas en wateraansluitingen. Veel vakantiekinderen die naar Nederland komen leven nog steeds in erbarmelijke omstandigheden. Vaak leven zij in geïmproviseerde onderkomens. Een plek om apart te leven of te spelen is er niet. Als vakantiegezin kunt u ze dit bieden.

Bosnisch gastkind in Bosnië

Om welke vakantiekinderen gaat het?

Het gaat om vakantiekinderen van acht tot twaalf jaar uit steden als Sarajevo, Tuzla, Zenica en Banja Luka. De gastkinderen komen uit verschillende bevolkingsgroepen.

De Bosnische vakantiekinderen komen onder begeleiding van vrijwilligers van Pax Kinderhulp naar Nederland. In elk vakantiegezin worden twee kinderen geplaatst, daar verblijven ze drie weken en draaien in het gezin mee. Ook is er een gezamenlijk programma waarin de Bosnische kinderen als groep activiteiten uitvoeren. Dit enerzijds om u als gastgezin even te ontlasten en anderzijds is het fijn even als groep Bosnische kinderen bij elkaar te zijn.

Er is bewust voor twee kinderen per gastgezin gekozen. De gastkinderen hebben dan steun aan elkaar en kunnen onderling de vele indrukken die ze opdoen, uitwisselen.

Begeleiding gastouders en vakantiekinderen.

Samen met de vakantiekinderen komt een aantal Bosnische begeleiders mee. In geval van nood is er een vrijwilliger van Pax Kinderhulp 24 uur te bereiken, deze staat in contact met de Bosnische begeleid(st)ers. De Bosnische begeleid(st)ers zijn bij alle activiteiten aanwezig en spreken Engels of Duits.

In de eerste week komen ze samen met een vrijwilliger van Pax kinderhulp langs om eventuele vragen van de vakantiekinderen en van de vakantieouders te beantwoorden.

Geïnteresseerden kunnen contact op nemen voor een vrijblijvend informatief gesprek over vakantiegastouder worden.