Bosnische vakantiekinderen

Bosnische vakantiekinderen

Veel vakantiekinderen die naar Nederland komen leven nog steeds in erbarmelijke omstandigheden. Vaak wonen zij in geïmproviseerde onderkomens.

Jarenlang werd de Balkan verscheurd door een burgeroorlog. Door etnische zuiveringen in dorpen en steden moesten inwoners tijdens de oorlog hun huizen ontvluchten.

Na deze ramp volgde in mei 2014 een andere grote ramp: Bosnië werd getroffen door zware overstromingen. Deze natuurramp was de ergste in 100 jaar met ruim een miljoen slachtoffers. Een terugkeer naar de oorspronkelijke dorpen en steden is nog steeds moeilijk. Huizen zijn bezet door andere vluchtelingen of vernield. Ook ontbreekt het aan stroom, gas en wateraansluitingen.

Bosnisch kind in Bosnië

Om welke vakantiekinderen gaat het?

Het gaat om kwetsbare kinderen van acht tot twaalf jaar uit steden als Sarajevo, Tuzla, Zenica en Banja Luka. De vakantiekinderen komen uit verschillende bevolkingsgroepen.

Er is één actiegebied voor Bosnische kinderen

Bosnisch gezin voor hun woning

Vakantieouder(s) zijn

De Bosnische vakantiekinderen komen onder begeleiding van vrijwilligers van Pax Kinderhulp naar Nederland. In elk vakantiegezin worden twee kinderen geplaatst; ze blijven twee weken.
Wij zorgen dat u goed voorbereid bent, we geven allerlei informatie, o.a. tijdens een informatieve avond voorafgaand aan de vakantie. En tijdens de vakantie geven onze vrijwilligers u de nodige ondersteuning. Vanuit de werkgroep wordt er een programma georganiseerd met een aantal activiteiten per week. Soms is dit een dagdeel, een andere keer een hele dag. Soms alleen voor de Bosnische kinderen, maar er zijn ook activiteiten waarbij de Nederlandse kinderen van de vakantiegezinnen van harte welkom zijn. Dit enerzijds om u als vakantiegezin even te ontlasten en anderzijds is het fijn even als groep Bosnische kinderen bij elkaar te zijn.

Begeleiding

Samen met de vakantiekinderen komt een aantal Bosnische begeleiders mee. In geval van nood is er een vrijwilliger van Pax Kinderhulp 24 uur per dag te bereiken, die altijd met de Bosnische begeleid(st)ers contact kan opnemen.  De Bosnische begeleid(st)ers zijn bij alle activiteiten aanwezig en spreken Engels of Duits.

In de eerste week komen ze samen met een vrijwilliger van Pax kinderhulp langs om eventuele vragen van de vakantiekinderen en van de vakantieouders te beantwoorden.

Vakantieouder worden? Neem direct contact op