15000 Vluchtelingenkinderen bereikt

Vluchtelingkinderen in de kampen in Irak

Bericht 01-03-2017

Armoede, achterstelling en wanhoop. Dat is wat de medewerkers van Pax Kinderhulp aantroffen in Noord-Irak. Meer dan 3000 vluchtelingkinderen konden worden geholpen en verblijd met speelgoed, verzorgingsartikelen en schoolbenodigdheden.

De oorlog in Irak is nog in volle hevigheid aan de gang. Dagelijks moeten mensen halsoverkop hun huis verlaten. Velen belanden in opvangkampen waar onder moeilijke omstandigheden moet worden overleefd. Meer dan drie miljoen vluchtelingen en ontheemden zijn er in Irak; het merendeel wordt opgevangen in Koerdistan. Daar zoekt Pax Kinderhulp de vergeten kinderen op, gevluchte kinderen die door grote hulporganisaties niet bereikt worden.

Zoals in Halabja vlakbij de Iraanse grens. Daar verblijven vluchtelingen uit Syrië en Irak die niet bij de VN als vluchteling geregistreerd staan en daardoor geen recht hebben op hulp. Via een lokale hulporganisatie is Pax Kinderhulp in contact gekomen met de Jezidi, Turkmenen, Koerden en Arabieren uit Fallujah en Ramadi die daar verblijven onzichtbaar voor de instanties.
De kinderen die tijdens deze derde hulpactie in Irak werden bezocht, wonen niet allemaal in kampen. Verlaten wijken zijn vervallen tot krottenwijken die nu worden bewoond door gevluchte gezinnen. Mensen leven daar dicht opeen in zeer kleine wooneenheden die niet meer voor bewoning bedoeld zijn. Als gevolg daarvan lopen kinderen de hele dag op straat met alle gevolgen van dien. Ondanks alle uitzichtloosheid van de oorlog viel bij bijvoorbeeld de driehonderd (wees-)kinderen van Jezidi-gezinnen bovenal de overlevingskracht op die ze uitstraalden.

In een ziekenhuis in Suleymania zijn vluchtelingkinderen met kanker verrast met nieuw speelgoed dat door kinderen in Nederland is geschonken. Ook gehandicapte kinderen zijn geholpen met onder meer kinderrolstoelen. Kleding en sportartikelen zijn via de kinderbescherming terechtgekomen in een jeugdgevangenis in Kirkuk.

De uitgedeelde goederen zijn door tientallen vrijgevige Nederlanders en enkele bedrijven gedoneerd. Vrijwilligers van Pax Kinderhulp hebben de goederen in ontvangst genomen, gesorteerd en ingepakt en met een vrachtwagen zijn ze vervoerd naar Noord-Irak. In twee jaar tijd heeft Pax Kinderhulp op deze manier zo’n 15000 vluchtelingkinderen bereikt. 

Meer over deze actie