Roemeens vakantiekind in zwembad

Vakantiekind uit Roemenië

Roemenië symbool

Vóór de val van het communisme in 1989 waren de leefomstandigheden in Roemenië weinig rooskleurig. De situatie is wel verbeterd, maar er is nog steeds veel armoede! Het minimumloon is vastgesteld op € 217,50 per maand (jan. 2015) en behoort daarmee tot de laagste van Europa. Met name op het platteland is er geen of weinig werk en veel volwassenen vertrekken dan ook voor werk naar het buitenland, hun kinderen achterlatend bij familie of buren of op straat. Zij zijn zoals zo vaak “Het kind van de rekening”! Als vakantieouder kunt u wat betekenen voor deze kinderen.

Armoede in Roemenië onder de kinderen

Om welke vakantiekinderen gaat het?

De vakantiekinderen komen o.a. uit het kindertehuis in Saniob. Ze zijn vaak om verschillende redenen in de steek gelaten door hun ouders: drank- of drugsgebruik, voor misbruik aangeboden en verkocht, slechte huisvesting, op straat gevonden of ondergebracht in het Caritas kindertehuis Saniob, omdat de ouders om uiteenlopende redenen niet in staat zijn om hun kinderen te verzorgen. Ook in het dorp zelf en de directe omgeving leven kinderen in grote armoede.
Al deze vakantiekinderen hebben het nodig om een paar weken uit hun dagelijkse omgeving weg te zijn om even gewoon kind te kunnen zijn. Die kans krijgen ze tijdens een verblijf in een warm Nederlands vakantiegezin.

De leeftijd van de kinderen die komen ligt tussen 8 en 12 jaar.

Wat wordt er van de vakantiegezinnen verwacht?

De kinderen draaien gewoon mee in het vakantiegezin. Moet je ze als vakantieouder steeds bezig houden en met ze naar dure pretparken? Nee. Heel gewone dagelijkse activiteiten als boodschappen doen, naar het bos of de speeltuin gaan of samen voetballen, is iets waar de kinderen heel erg van genieten. Het gaat erom dat de vakantiekinderen even weg zijn uit hun dagelijkse omgeving. Bovendien organiseert de plaatselijke werkgroep diverse groepsactiviteiten tijdens de vakantie.

De Roemeense begeleid(st)er draagt de verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens de vakantie, samen met de leden van de plaatselijke werkgroep. Zij zorgen ook voor de goede communicatie tussen de vakantiekinderen en de Nederlanderlandse vakantiegezinnen. De voertalen van de vakantiekinderen zijn Roemeens en Hongaars. Soms spreken ze een beetje Engels of Duits. Een vertaalmachine doet wonderen en na vijf dagen blijkt die amper meer nodig te zijn. Handen- en voetenwerk in combinatie met Duits, Engels en Nederlands gaat geweldig. En dan is er de ondersteuning van Roemeense begeleid(st)er die Duits of Engels spreekt. Bij problemen staat hij/zij samen met de vrijwilligers van Pax Kinderhulp altijd klaar.