Vluchtelingenkinderen

Hulpgoederen voor vluchtelingenkampen

Pax Kinderhulp zet zich vanaf 2015 in om het leven van de kinderen in de vluchtelingenkampen in Noord-Irak wat aangenamer te maken. Rond de steden Suleimaniya en Khanaqin zijn een aantal vluchtelingenkampen bevoorraad met kleding, speelgoed en andere hulpgoederen. Aan de invulling van primaire  levensbehoeften en aan fijne speelmomenten heeft de werkgroep Pax Kinderhulp Hof van Twente bijgedragen,  waardoor de kinderen de spanningen van zich af konden zetten.

Meer afbeeldingen >>

Oorlogsdreiging voorbij

Op dit moment is de oorlogsdreiging voorbij, waardoor de stroom vluchtelingen tot stilstand is gekomen. De bewoners van de kampen hebben elders onderdak gekregen. De goederentransporten zijn dan ook niet langer noodzakelijk. Het wil niet zeggen dat hiermee de inzet voor kansarme kinderen in het Noorden van Irak door ‘Pax Kinderhulp Hof van Twente’ is beëindigd.

Hulp bij traumaverwerking

Doordat leden van werkgroep ‘Pax Kinderhulp Hof van Twente’ bij het uitdelen van de goederen aanwezig zijn geweest hebben zij ervaren dat de situatie schrijnend is voor kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Zij brengen hun leven door in tehuizen of op straat. Daarnaast hebben de leden van de werkgroep gemerkt dat veel kinderen op zichzelf zijn aangewezen wat betreft traumaverwerking.

goederentranssport irak

Drie nieuwe acties

De werkgroep slaat dan ook voor deze kinderen een nieuwe weg in door drie nieuwe acties te starten, die alle in het teken staan van traumaverwerking.

  1. De werkgroep ondersteunt kinderen in tehuizen door de aanschaf van meerdere spel- en speelmaterialen voor de inrichting van een speelplek in en buiten het tehuis.
  2. Naast de ondersteuning van de kindertehuizen, zorgt de werkgroep voor sport-, spel- en speelattributen bij de opvang van straatkinderen door lokale organisaties. Tevens wordt er voor deze kinderen (sport)- kleding ingezameld.
  3. Het derde doel dat de werkgroep nastreeft is de aanschaf van allerlei soorten spel- en speelmaterialen voor ongeneeslijk zieke kinderen in het ‘HIWA cancerhospital’ in Suleimaniya. Hieraan is een groot tekort.
goederen uitdelen irak

Lokale ondersteuning

Naast het inzamelen van tweedehands goederen voor Noord Irak, zijn al vele jaren ook goederen ingenomen voor de lokale bevolking die onder het bestaansminimum leven. Deze activiteiten worden uitgevoerd door dezelfde groep vrijwilligers. In overleg met de gemeente Hof van Twente is ervoor gekozen de Iraakse en lokale ondersteuning onder de vlag van Pax Kinderhulp samen te voegen. De gemeente heeft voor een gratis locatie gezorgd waar ‘Pax Kinderhulp Hof van Twente’ haar actie uitvoert. ‘Het kleding- en speelgoedhuys’ is op dezelfde locatie gevestigd als de voedselbank.

Naast het ondersteunen van de lokale bevolking zet de werkgroep zich in voor het verstrekken van tweedehands goederen aan kinderen die via Pax Kinderhulp een vakantie bij een Nederlands gastgezin krijgt aangeboden.

kledinghuys

20.000 kinderen bereikt

In de afgelopen heeft Pax Kinderhulp meer dan 20.000 gevluchte kinderen bereikt. Het zijn kinderen die opgevangen werden in het (autonome) Koerdische deel van Irak.

De kinderen verblijven al dan niet met hun familie in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen of kleine, bouwvallige huizen. Kinderen verkeren allen in onzekere en armoedige omstandigheden. Ze zijn gevlucht. Onderdak, voedsel, water: dat wordt verzorgd door de grote hulporganisaties. Pax Kinderhulp biedt de kinderen de nodige andere dingen als kleding, speelgoed, verzorgingsartikelen en schoolmateriaal.

Geregistreerde NGO

Pax Kinderhulp is in het Koerdische deel van het land een geregistreerde niet-gouvernementele organisatie (NGO), waardoor beter samengewerkt kan worden met overheden en andere hulpverleningsorganisaties.

Help mee!

Een nieuw goederentransport is in voorbereiding. Daarvoor zijn goederen, menskracht en zeker ook financiën nodig.
Wilt u helpen of heeft u goederen aan te bieden?

Contact
khalil.ridha@paxkinderhulp.nl
Telefoon: 06 536 111 03