Bosnische kinderen in Utrecht eo

Plaatsen: Grahovo en Drvar

Rond de kerstperiode kwamen er weer 40 Bosnische kinderen naar Nederland om twee weken lang vakantie te vieren bij vakantiegezinnen in Utrecht e.o. Deze kinderen wonen in hun eigen land in slechte omstandigheden ten gevolge van oorlog en armoede. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de personen in de rechterkolom hiernaast. Ook kunt u een mailtje sturen naar: utrecht@paxkinderhulp.nl

Facebook banner Bosnische kinderen

Hoe loopt de vakantie in de praktijk

Vrijwilligers van de werkgroep Pax Kinderhulp Utrecht + coördinator Pax Kinderhulp Bosnië, gaan naar Bosnië om daar de vakantiekinderen met een bus op te halen. Er komen twee begeleiders mee die de taal van de kinderen spreken en zijn gescreend door de coördinator. De kinderen worden met z'n tweeën ondergebracht bij vakantiegezinnen. Hierdoor hebben zij houvast aan elkaar.

Tijdens het 2 weken durende verblijf hier, worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd, zodat de vakantieouders ook even op adem kunnen komen. Bij sommige van de activiteiten kunnen de kinderen van de vakantiegezinnen ook deelnemen en kunnen de vakantiegezinnen elkaar ontmoeten, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Activiteiten

De activiteitencommissie regelt twee keer per week verplichte activiteiten voor de Bosnische kinderen. Dit enerzijds om u als vakantiegezin even te ontlasten en anderzijds is het fijn even als groep Bosnische vakantiekinderen bij elkaar te zijn.

Het activiteitenschema voor dit jaar zier er als volgt uit:
Vrijdag 21 december; aankomst kinderen in Nederland (tussen 16.00 en 17.00 uur kerkelijk centrum de Veste in nieuwegein )
Zondag 23 december; kledingbeurs ( tussen 12.00 en 15.00 uur, Fort Vreeswijk)
Donderdag 27 december; koken en knutselen Kalsbeek ( 09.00 uur, Kalsbeek college Woerden)
Vrijdag 28 december; Winterparadijs Amsterdam (09.00 uur, Azotod de Meern)
Maandag 31 december; Ouwehand dierentuin Rhenen (09.00 uur, Azotod de Meern)
Donderdag 3 januari; Sportdag tennis en rugby (09.00 uur, Sportpark Rijnvliet Utrecht)
Vrijdag 4 januari; disco avond (19.00 uur, voetbalvereniging Vreeswijk)
Zaterdag 5 januari; vertrek kinderen (14.00 uur, Azotod de Meern)

Begeleiding

In geval van nood is er een medewerk(st)er van de werkgroep 24 uur te bereiken, deze staat in direct contact met de Bosnische begeleid(st)ers. De Bosnische begeleid(st)ers zijn bij alle activiteiten aanwezig en spreken Engels of Duits. In de eerste week komen ze samen met een lid van de werkgroep bij u langs om eventuele vragen van de vakantiekinderen en van u te beantwoorden.

Financiële steun

De commissie Fondsenwerving houdt zich primair bezig met het werven van de financiën. Om de begroting rond te krijgen wordt er actief een beroep gedaan op bedrijven, stichtingen, kerkgemeenschappen en particulieren.

Tientjesactie

Een aantal jaar geleden zijn we gestart met onze tientjesactie, door middel van deze brief werd aan vrienden, bekenden enzovoort gevraagd om ons te ondersteunen door het storten van een tientje. Daar gaan we dit jaar uiteraard gewoon mee door. Wilt u ons steunen met deze actie?

Donaties

Donaties zijn natuurlijk altijd welkom, welk bedrag dan ook. Helpt u ons mee? Uw bijdrage kan gestort worden op bankrekening: NL84RABO0121267652 t.n.v. Pax Kinderhulp afdeling Utrecht.

Sponsoren

Wij willen onze sponsoren bedanken voor hun financiële bijdragen.