Bosnische vakantiekinderen in Utrecht e.o.

Bosnisch gastkind in Bosnië

Kerstreis 2016

Afgelopen Kerst waren er vakantiekinderen uit Zenica in Utrecht. Zenica was voorheen een grote industriestad met 23.000 werknemers in de staalindustrie. Tegenwoordig zijn dit nog maar 3.000 mensen. In Zenica heerst veel armoede. Vrouwen en kinderen bedelen op straat.

We kijken terug op 3 prachtige weken! De kinderen vertrokken met veel extra bagage die zij in Nederland gekregen hadden. Het afscheid was niet altijd even makkelijk. De bus is veilig aangekomen in Zenica! Een warm onthaal door alle ouders die de kids na 3 weken weer in hun armen konden sluiten. Mooie afsluiting van weer een hele bijzondere actie! 

afscheid Bosnisch meisje

Bosnisch bus terug

Hoe loopt de vakantie in de praktijk

Vrijwilligers van de werkgroep Pax Kinderhulp Utrecht + coördinator Pax Kinderhulp Bosnië, gaan naar Bosnië om daar de vakantiekinderen met een bus op te halen.
Er komen twee begeleiders mee die de taal van de kinderen spreken en zijn gescreend door de coördinator.
De kinderen worden met z'n tweeën ondergebracht bij vakantiegezinnen. Hierdoor hebben zij houvast aan elkaar.

Tijdens het bijna 3 weken durende verblijf hier, worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd, zodat de vakantieouders ook even op adem kunnen komen.
Bij sommige van de activiteiten kunnen de kinderen van de gastgezinnen ook deelnemen en kunnen de gastgezinnen elkaar ontmoeten, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Activiteiten

De activiteitencommissie regelt twee keer per week verplichte activiteiten voor de Bosnische kinderen. Dit enerzijds om u als gastgezin even te ontlasten en anderzijds is het fijn even als groep Bosnische vakantiekinderen bij elkaar te zijn.

Begeleiding

In geval van nood is er een medewerk(st)er van de werkgroep 24 uur te bereiken, deze staat in direct contact met de Bosnische begeleid(st)ers.
De Bosnische begeleid(st)ers zijn bij alle activiteiten aanwezig en spreken Engels of Duits.
In de eerste week komen ze samen met een lid van de werkgroep bij u langs om eventuele vragen van de vakantiekinderen en van u te beantwoorden.

Financiële steun

De commissie Fondsenwerving houdt zich primair bezig met het werven van de financiën. Om de begroting rond te krijgen wordt er actief een beroep gedaan op bedrijven, stichtingen, kerkgemeenschappen en particulieren.

Tientjesactie
Drie jaar geleden zijn we gestart met onze tientjesactie, door middel van deze brief werd aan vrienden, bekenden enzovoort gevraagd om ons te ondersteunen door het storten van een tientje. Daar gaan we dit jaar uiteraard gewoon mee door. Wilt u ons steunen met deze actie?

Donaties
Donaties zijn natuurlijk altijd welkom, welk bedrag dan ook. Helpt u ons mee? Uw bijdrage kan gestort worden op bankrekening: NL84RABO0121267652 t.n.v. Pax Kinderhulp afdeling Utrecht.

Sponsoren
Wij willen onze sponsoren bedanken voor hun financiële bijdragen.