Vakantieouder van een vakantiekind

Vakantiekind uit Bosnië met gastmoeder

Ieder kind heeft het recht kind te kunnen zijn.

Een verhaaltje voor het slapen gaan, een knuffel, een compliment, een aai over de bol van een vakantieouder. Iedereen kan het doen. Het lijkt simpel maar het kan veel betekenen in een kinderleven. 
Vakantieouders weten uit ervaring dat deze aandacht de vakantiekinderen de kracht geeft zich uit hun traumatische situaties te vechten. Het vakantiekind ziet dat er ook een andere wereld en krijgt meer vertrouwen in de medemens.

Uit welke landen komen er kinderen?

Op verschillende plaatsen in Nederland komen vakantiekinderen uit de verschillende landen bij Nederlandse vakantiefamilies.
Kijk bij de verschillende landen voor meer informatie en de actieplaatsen waar kinderen uit Armenië, Bosnië, Roemenië, Polen of Berlijn geplaatst kunnen worden.

Hoe gaat de aanvraag vakantiekind in zijn werk?

Bij aanmelding, neemt er een vrijwilliger van Pax Kinderhulp bij u in de buurt contact met u op om een afspraak te maken voor een informatief gesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek komen allerlei aspecten van het vakantieouderschap aan de orde en kunt u al uw vragen kwijt.

U kunt als vakantieouder uw voorkeur aangeven: jongen(s) of meisje(s), leeftijd. Indien mogelijk houden we hier rekening mee.

Begeleiding vakantieouders

U staat er niet alleen voor. Wij zorgen dat u goed voorbereid bent. Vaak is er een informatieve avond voorafgaand aan de vakantie van uw vakantiekind. Vrijwilligers geven u de nodige ondersteuning tijdens de vakantie van de kinderen. Omdat wij met lokale werkgroepen werken is er een goed persoonlijk contact tussen vrijwilligers en vakantieouder.

Veiligheid vakantiekinderen

Voor de veiligheid van de kinderen stellen wij een aantal eisen: wij vragen van elke 18-plusser in het gezin een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), twee referenties en de ondertekening van de gedragscode. Verder hanteren we een “Protocol signalering en voorkoming kindermishandeling”. 

Vrijwilligers van Pax Kinderhulp komen graag voor een vrijblijvend informatief gesprek over vakantiegastouderschap.