Vakantieouder van een vakantiekind

Kwetsbare kinderen op vakantie

Arm ben je als je door gebrek aan geld niet deel kunt hebben aan de maatschappij. Of als zich andere situaties voordoen, zoals oorlogen of natuurgeweld, waardoor je jezelf niet kunt ontplooien. Vaak leidt dat tot spanningen in gezinnen, waarvan de kinderen in veel gevallen de dupe zijn. Ze worden uit huis geplaatst en komen in kindertehuizen terecht.
Als gastouder geef je de kinderen de mogelijkheid even kind te kunnen zijn.

Reizen maakt gelukkiger

Reizen verbreedt je horizon, je wordt er gelukkiger van! Niet alleen de reis zelf, ook de herinnering. Volgens een onderzoek aan de Universiteit van Surrey zijn mensen het gelukkigst als ze een vakantie in het vooruitzicht hebben.
Gelukkige herinneringen kunnen een kind helpen als het even niet zo goed gaat. Door te denken aan de mooie momenten ben je in staat om problemen met een nieuw gevoel voor perspectief te benaderen.
Als vakantietouder kun je er voor zorgen dat een kind positiever in het leven komt te staan.
Beluister de tekst.

Bij vakantiefamilie Borger en Max

Clementine: “Ze begint erop te vertrouwen dat we haar niet loslaten” Ons eerste vakantiekind kwam in de jaren 80. Lees het hele verhaal in ‘Zininopvoeding’

Wie kan er vakantieouder worden?

Niet alleen het traditionele gezin kan vakantiegezin zijn. En ook zonder eigen (thuiswonende) kinderen kan er een kind geplaatst worden. We zien tegenwoordig vaak vakantiegezinnen waarvan de eigen kinderen niet meer thuis wonen en waar twee kinderen uitgenodigd worden.

Welke vakantiekinderen komen?

Pax Kinderhulp noemt kinderen `kansarm’ als ze in situaties leven waar spanningen heersen waardoor de kinderen geen persoonlijke aandacht krijgen en zich niet kunnen ontplooien. Oorzaken van de spanningen zijn werkeloosheid en/of armoede en vaak zijn scheidingen, drank- en drugsverslavingen van familie ook in beeld. In veel gevallen worden de kinderen dan uit huis geplaatst en komen ze in kindertehuizen terecht.

Hoe worden de kinderen geselecteerd?

Kinderen komen op verschillende manieren in aanraking met Pax Kinderhulp. De stichting is bekend bij kindertehuizen, artsen, scholen, maatschappelijk werkers en overheidsinstanties die de families informeren over de mogelijkheden hun kind op vakantie te laten gaan in een Nederlands vakantiegezin. Ouders die hun kind aanmelden zijn vaak al in contact met hulpverlening omdat het thuis niet goed gaat.

Begeleiding van de vakantieouders

U staat er niet alleen voor. Wij zorgen dat u goed voorbereid bent. We geven u uitgebreid informatie. Vaak is er een informatieve avond voorafgaand aan de vakantie. Vrijwilligers geven u de nodige ondersteuning tijdens de vakantie van de kinderen. Omdat wij met lokale werkgroepen werken is er een goed persoonlijk contact tussen vrijwilligers en vakantieouders.

Welke leeftijd hebben de kinderen?

Kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar komen met Pax Kinderhulp mee naar Nederland. Ervaring leert dat dit niet te jong is. Als de kinderen in hun thuissituatie blijven, leren ze niet hoe het is om in een `normaal’ gezin te wonen. Door ze tijdens hun jeugd uit hun thuissituatie te halen voor een vakantie, kan hun hele leven positief beïnvloed worden. Door aandacht van hun vakantiegezin leren ze dat ze er toe doen

Uit welke landen komen er kinderen?

Momenteel komen er kinderen uit Berlijn, Armenië en Polen om vakantie te houden in Nederland.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Bij aanmelding, neemt een vrijwilliger van Pax Kinderhulp contact met u op om eerste informatie te geven en om een afspraak te maken voor een informatief gesprek met twee vrijwilligers bij u thuis. Tijdens dit gesprek komen allerlei aspecten van het vakantieouderschap aan de orde en kunt u al uw vragen kwijt.
U kunt als vakantieouder uw voorkeur aangeven: jongen(s) of meisje(s), leeftijd. Indien mogelijk houden we hier rekening mee.
Als u besluit vakantiegezin te willen worden en de vrijwilligers stemmen hiermee in, dan zetten zij de formele inschrijving in werking. Zie hiervoor hieronder: “Veiligheid voor de vakantiekinderen”.

Veiligheid voor de vakantiekinderen

Voor de veiligheid van de kinderen stellen wij een aantal eisen: wij vragen van elke 18-plusser in het vakantiegezin een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), twee referenties en de ondertekening van het inschrijfformulier. Verder hanteren we een “Protocol signalering en voorkoming kindermishandeling”.