Vrijwilliger bij Pax Kinderhulp

Vakanties voor kwetsbare kinderen

Op allerlei manieren proberen we kinderen die het moeilijk hebben, te helpen. We helpen met kleding, speelgoed e.d. , met activiteiten voor kinderen die tijdelijk in Nederland wonen, maar vooral met vakanties. Zo hebben 500 kinderen in 2023 vakantie gevierd in Nederland. Deze kinderen komen uit Polen en Berlijn. Het gaat om kinderen met lastige thuissituaties.
Vrijwilligers van Pax Kinderhulp regelen deze vakanties. Dit kan de zomervakantie zijn, maar ook vakanties op andere momenten in het jaar. Dit is de kern van het werk van de medewerker: het bieden van een onvergetelijke vakantie aan kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Positieve invloed op de groei van het kind

Die vakanties zorgen voor blije kinderen die weer met meer vertrouwen naar de toekomst kijken. De kinderen gaan ontspannen terug naar huis en onderhouden vaak nog jarenlang (of een leven lang) contact met hun Nederlandse familie. Meer dan 60 jaar ervaring heeft ons laten zien dat de vakantiereizen een positieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen.

Zonder subsidies

Naast de vakantiegezinnen hebben we een heleboel vrijwilligers nodig om dit waar te maken. Denk daarbij aan mensen die de kinderen uit het land van herkomst ophalen, maar ook vrijwilligers die Pax Kinderhulp promoten. Pax Kinderhulp krijgt geen subsidie van de overheid. Om deze vakanties en andere activiteiten toch mogelijk te maken proberen we daarom op slimme manieren donateurs, sponsoren en vrijwilligers te werven.

Wat krijg je er voor terug

Hoeveel tijd je wilt spenderen aan het vrijwilligerswerk, mag je zelf bepalen.
Wat krijg je ervoor terug? Heel veel voldoening, een gevoel dat je echt iets betekent voor de kinderen. Een mooie ervaring die ook nog eens goed staat op je cv.

Bij Pax Kinderhulp kunnen wij op allerlei vlakken en overal in Nederland hulp gebruiken.

Gezocht iemand met passie voor social media

Pax Kinderhulp heeft jouw hulp nodig om het verschil te maken voor kwetsbare kinderen. 

Wat ga je doen?
– bedenkt content die de doelgroep aanspreekt (bijvoorbeeld filmpjes, podcasts);
– houdt de berichten bij en past deze aan waar nodig;
– kijkt welke content goed werkt en welke niet;
– houdt contact met andere medewerkers van Pax Kinderhulp en ondersteunt hen op het gebied van communicatie.
We zitten op een heleboel social media, zoals Instagram, FaceBook, LinkedIn en YouTube. Uiteraard kun je jouw kwaliteiten inzetten om ook andere kanalen te gebruiken

Vrijwilligers an het werk

Vacatures

Algemeen medewerker

Wat houdt het werk in?

Als algemeen medewerker ben je de belangrijkste schakel tussen de vakantieouders en Pax Kinderhulp. De werkzaamheden van deze vrijwilligers zijn heel divers. Een heel belangrijke en verantwoordelijke taak van de algemeen medewerker is het bezoeken van aspirant-vakantieouders, om hen te screenen en informeren. Daarnaast verricht je bijvoorbeeld hand- en spandiensten tijdens o.a. de informatiebijeenkomst, familiedag en de aankomst- en vertrekdagen van de kinderen. 

Hoeveel tijd vergt deze functie?

Dat hangt af van welke taken je vervult, gedacht kan worden aan zo’n 2-4 uur per week. Dit kan afhankelijk van de periode meer of minder zijn.

Wat zijn de taken?

 • Je gaat op huisbezoek bij nieuwe vakantiegezinnen
 • Je bent aanwezig bij regionale vergaderingen
 • Je verricht hand- en spandiensten tijdens bijeenkomsten en activiteiten
 • Je begeleidt de kinderen tijdens de reis (geldt niet voor alle acties)

Wat bieden wij jou?

 • De kans om met Pax Kinderhulp verschil te maken in het leven van kwetsbare kinderen
 • Een gezellige werksfeer, met betrokken vrijwilligers
 • De mogelijkheid om jouw talenten te benutten en ontplooien
 • Begeleiding door ervaren medewerkers

Zijn dit jouw kwaliteiten?

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Gevoel hebben voor een vrijwilligersorganisatie
 • Communicatief vaardig
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Flexibel (uitvoerende activiteiten in de avonduren en op zaterdag willen doen)
 • Integer

Interesse?
Stuur dan je persoonlijke gegevens en motivatie naar info@paxkinderhulp.nl

Fondswerver

De afdeling fondsenwerving is verantwoordelijk voor het werven en behouden van donateurs, het vinden van zakelijke sponsoren en het coördineren van particuliere acties, waardoor structurele inkomsten worden gegenereerd.

Fondsenwerving (vrijwilligersfunctie)

Wat ga je doen?

 • Het initiëren en ondersteunen van regionale en landelijke acties en zorgdragen voor opvolging.
 • Meewerken aan de naamsbekendheid/zichtbaarheid van Pax Kinderhulp binnen de particuliere markt.
 • Het ontplooien van fondsenwervende activiteiten.
 • Het onderhouden van de contacten met doelgroepen (bijv. serviceclubs, ondernemers, scholen).
 • Fondsen aanschrijven

Wat breng je mee?

 • Een enthousiaste en representatieve persoonlijkheid.
 • Goed in organiseren en coördineren.
 • Initiatiefrijk en een echte netwerker.
 • Sociaal vaardig en in staat is met enthousiasme het verhaal van Pax Kindderhulp uit te dragen.
 • Gemiddeld 2 tot 4 uur per week beschikbaar.

Wat kan je van ons verwachten?

Pax Kinderhulp is een professionele en transparante organisatie met ongeveer 150 vrijwilligers. Je kunt op ondersteuning rekenen voordat je zelfstandig te werk gaat.
De werkzaamheden doe je voornamelijk vanuit huis.

Voorzitter Commissie Berlijn

Wat houdt het werk in?

De werkcommissie Berlijn is te beschouwen als het overkoepelend bestuur van de afdeling Berlijn. Als voorzitter van de commissie ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling. Je informeert, stuurt en motiveert de medewerkers.
Je zit vergaderingen voor, schrijft het jaarplan en hebt intensief contact met Berlijnse en Nederlandse partners. Je gaat geregeld mee om de kinderen te halen of terug te brengen.

Hoeveel tijd vergt deze functie?

Dat wisselt sterk. Gemiddeld 3 á 4 uur per week.

Wat zijn de taken?

• Namens de afdeling deelname aan het Bestuur van Pax Kinderhulp
• Beleid maken actie Berlijn en jaarplan schrijven
• Samen met de secretaris voorbereiden vergaderingen
• Werkcommissie- en actieleidersvergaderingen voorzitten
• Voorbereiden van en deelname aan werkbezoeken
• Reizen

Wat bieden wij jou?

• De kans om met Pax Kinderhulp verschil te maken in het leven van kwetsbare kinderen
• Een gezellige werksfeer in een geweldig team
• De mogelijkheid om je talenten te benutten en ontplooien
• Contacten met medewerkers overal in Nederland en ook in Berlijn

Zijn dit jouw kwaliteiten?

• Gevoel hebben voor een vrijwilligersorganisatie
• Communicatief vaardig, mensen kunnen enthousiasmeren
• Goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur ook de Duitse taal
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Flexibel (uitvoerende activiteiten in de avonduren en op zaterdag willen doen)
• Integer

Interesse?

Stuur dan je persoonlijke gegevens en motivatie naar info@paxkinderhulp.nl

Penningmeester actiegroep Pax Kinderhulp Hof van Twente

Wat houdt het werk in?

De werkgroep is een nog vrij jonge loot aan de stam van Pax Kinderhulp. Omdat het helaas (nog) niet mogelijk is voor de kinderen in vluchtelingenkampen in Noord-Irak vakanties te organiseren, richt de werkgroep zich op het geven van materiële hulp.

Hoeveel tijd vergt deze functie?

Dat wisselt. Gemiddeld 1 tot 2 uur per week.

Wat zijn de taken?

• Neemt deel aan de vergaderingen van de werkcommissie. Aantal vergaderingen gemiddeld 1 per maand.
• Stelt jaarlijks een begroting en een meerjarenbegroting op. Deze begroting is onderbouwd op basis van de verwachte activiteiten in het komende jaar/ jaren en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de penningmeester van het Algemeen Bestuur van Pax Kinderhulp.
• Beoordeelt of ingediende declaraties van medewerkers van de werkcommissie voldoen aan de gestelde eisen en op de aanwezigheid van onderliggende belegstukken. Goedgekeurde declaraties worden uitbetaald na akkoord van de voorzitter van de werkcommissie.
• Inkomsten en uitgaven worden vastgelegd in het financiële pakket van Pax Kinderhulp (e-boekhouden) en periodiek gecontroleerd met de financiële gegevens op de bankafschriften.
• Jaarlijks afsluiten van de financiële administratie in het boekhoudpakket en opstellen van een analyse van verschillen tussen begroting en gerealiseerde uitkomsten. Deze analyse wordt beschikbaar gesteld aan de penningmeester van het Algemeen Bestuur.

Wat bieden wij jou?

• De kans om met Pax Kinderhulp verschil te maken in het leven van kwetsbare kinderen.
• Een gezellige werksfeer in een enthousiast team.
• De mogelijkheid om je talenten te benutten en ontplooien.

Zijn dit jouw kwaliteiten?

• Gevoel hebben voor een vrijwilligersorganisatie
• Communicatief vaardig, mensen kunnen enthousiasmeren
• Goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur ook de Engelse taal
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Flexibel (uitvoerende activiteiten in de avonduren en op zaterdag willen doen)
• Integer

Interesse?

Stuur dan je persoonlijke gegevens en motivatie naar info@paxkinderhulp.nl

Secretaris Commissie Berlijn

Wat houdt het werk in?

De werkcommissie Berlijn is te beschouwen als het overkoepelend bestuur van de afdeling Berlijn. Als secretaris organiseer je vergaderingen en maak je de notulen. Je hebt contact met de partners in Berlijn, schrijft het jaarverslag en maakt het activiteitenplan. Als lid van de commissie bepaal je mee welk beleid er gevoerd wordt en neemt deel aan overleg met Berlijnse en Nederlandse partners. Je gaat geregeld als begeleider mee om de kinderen te halen of terug te brengen.

Hoeveel tijd vergt deze functie?

Dit wisselt sterk: er zijn weken dat je niet veel te doen hebt, maar ook perioden dat je uren bezig bent met voornamelijk computerwerk. De vergader- en reistijd komen hier nog bij.

Wat zijn de taken?

 • Voorbereiden vergaderingen
 • Notuleren
 • Bijhouden medewerkersbestand afdeling
 • Maken activiteitenplan en jaarverslag
 • Officiële correspondentie met kindertehuizen rond de reizen
 • Voorbereiden van en deelname aan werkbezoeken
 • Beleid maken actie Berlijn
 • Reizen naar Berlijn (met collega’s)

Wat bieden wij jou?

 • De kans om met Pax Kinderhulp verschil te maken in het leven van kwetsbare kinderen
 • Een gezellige werksfeer in een geweldig team
 • De mogelijkheid om je talenten te benutten en ontplooien
 • Contacten met medewerkers overal in Nederland en ook in Berlijn

Zijn dit jouw kwaliteiten?

 • Gevoel hebben voor een vrijwilligersorganisatie
 • Communicatief vaardig
 • Goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur ook de Duitse taal in woord en geschrift
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Flexibel (uitvoerende activiteiten in de avonduren en op zaterdag willen doen)
 • Integer

Interesse?
Stuur dan je persoonlijke gegevens en motivatie naar info@paxkinderhulp.nl